top of page
Lipstick Eyebrows Launch
Lipstick Eyebrows Launch

Thu, 14 Mar

|

Cardiff

Lipstick Eyebrows Launch

Join Honno Press authors Julie Primon, Tracey Rhys, Carolyn Thomas and Gosia Buzzanca as they read from and chat about their contributions.

Time & Location

14 Mar 2024, 17:45 – 18:45

Cardiff, The Hayes, Cardiff CF10 1FL, UK

About the event

*** This is an External Event Organised By Cardiff Central Library Hub ****

Get your free tickets here

An International Women’s Day celebration of Wales-based writing talent with new anthology of stories Lipstick Eyebrows. Join Honno Press authors Julie Primon, Tracey Rhys, Carolyn Thomas and Gosia Buzzanca as they read from and chat about their contributions. A free event. This  session will be delivered in English. If you would like to access the  event in Welsh, please notify us in advance of the event. By  registering for this event you confirm you are happy for us to send you  communications relating to this event only via email. Your email  address will not be shared or used for any other purpose. For more information, please email libraryevents@cardiff.gov.uk -- Dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod o dalent ysgrifennu yng Nghymru gyda blodeugerdd newydd o straeon Lipstick Eyebrows.    Ymunwch ag awduron Gwasg Honno Julie Primon, Tracey Rhys, Carolyn Thomas a Gosia Buzzanca wrth iddynt ddarllen eu cyfraniadau a sgwrsio amdanynt.  Digwyddiad am ddim. Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech weld y digwyddiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni cyn y digwyddiad. Drwy  gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, yr ydych yn cadarnhau eich bod yn  fodlon inni anfon gohebiaeth atoch mewn perthynas â'r digwyddiad hwn yn  unig drwy e-bost. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei storio na’i  ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk

Get your free tickets here

*** This is an External Event Organised By Cardiff Central Library Hub ****

Share this event

bottom of page