top of page
Theatr Y Gymraes

Theatr Y Gymraes

Sera Moore Williams

Byth Rhy Hwyr, Mefus, Mab

Yn ôl ysgolheigion ffeministaidd mae tystiolaeth bendant ynglŷn â'r ffordd y mae cyfraniad menywod i ddrama, theatr a pherfformiad yn aml iawn yn cael ei hepgor, ei 'ysgrifennu allan', ei osod ar yr ymylon yn ddiwylliannol a'i wneud yn anweledig. Ac mae'n ffaith nad oes fawr o astudiaeth o hanes y theatr yng Nghymru sydd naill ai’n cydnabod neu'n cynrychioli gwaith ysgrifennu menywod ar gyfer y theatr Gymraeg. Yn y cyd-destun hwn, mae’r gyfrol arloesol hon yn ymdrech i lenwi'r bylchau a chyfoethogi’r hanes trwy ddogfennu rhai o destunau cwmni theatr Y Gymraes sydd heb eu cyhoeddi, eu gosod yn fras yng nghyd-destun theatr yng Nghymru yn y 1990au, ac ystyried hefyd rai ymatebion i'r gwaith. Yn anorfod ac yn anad dim mae'r testunau a'r cyd-destun a roddir iddynt yn cyfeirio at y profiad diwylliannol o fod yn fenyw ac yn Gymraes.

Publication Date

ISBN

19 November 2020

9781912905317

bottom of page