top of page
Merched Peryglus

Merched Peryglus

Tasmin Cathan Davies & Angharad Tomos

Casgliad o hanesion ymgyrchwyr Cymdeithas yr Iaith ar adeg 60 mlwyddiant protest gyntaf y Gymdeithas.

Dyma hanesion merched sydd wedi ymgyrchu mewn pob math o ffyrdd gwahanol dros y blynyddoedd. Mae’n cynnwys atgofion 30 o ferched yn eu geiriau eu hunain, gyda ffotograffau a dynnwyd ar y pryd ac adroddiadau o bapurau newydd o’r cyfnod. Dechreua’r hanesion yn y 1960au, yng nghyfarfod busnes cyntaf y Gymdeithas pan ddewiswyd ei henw. Rhannir y llyfr yn dri chyfnod. Mae’r adran ar y 1960au a’r 1970au yn cynnwys atgofion o’r ymgyrchoedd cynharaf, gan gynnwys ceisio dogfennau swyddogol yn Gymraeg ac arwyddion ffyrdd Cymraeg, ac yn symud ymlaen i ymgyrchoedd yn erbyn ail dai a galwadau am sianel deledu Gymraeg. Cynhwysa’r adran ar y 1980au a’r 1990au ymgyrchoedd am ddeddf iaith ac addysg Gymraeg. Wrth inni symud i’r unfed ganrif ar hugain, gwelir hanesion protestiadau i sicrhau dyfodol y Gymraeg yn yr oes ddigidol, cael statws swyddogol iddi ac i atal y dirywiad mewn cymunedau Cymraeg. Ceir straeon am anufudd-dod sifil a chyfnodau yn y carchar, ond hefyd gwaith lobio, trefnu gigs, teithiau cerdded, crefftio a chynghreirio ag ieithoedd lleiafriedig ar draws y byd.

Publication Date

ISBN

24 August 2023

9781912905881

bottom of page