top of page
Gwir Gofnod O Gyfnod

Gwir Gofnod O Gyfnod

Golygwyd gan Catrin Edwards a Kate Sullivan (gydag ysgrif gan
Catrin Stevens, Archif Menywod Cymru)

Diogelu Papurau a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2021

Yn 2003, arweiniodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y byd gan gyflawni cydraddoldeb a chydbwysedd rhwng y rhywiau o ran cynrychiolaeth yn ei sefydliad democrataidd Cenedlaethol. Roedd hwnnw'n gyflawniad anhygoel, yn enwedig o ystyried mai dim ond pedair Aelod Seneddol Benywaidd oedd wedi cynrychioli Cymru yn Senedd y Deyrnas Unedig rhwng 1918 a 1997. Gan fanteisio ar gofnodion prosiect Archif Menywod Cymru o'r un enw mae ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ yn casglu at ei gilydd atgofion y rhai sydd wedi cynrychioli pobl Cymru yn y llywodraeth ddatganoledig. Mae'n darparu cyflwyniad cyfareddol a diddorol i rôl menywod yn y byd gwleidyddol o lawr gwlad hyd at lefel y llywodraeth – y cyfleoedd, yr heriau (o gael eu clywed i ofal plant), y llwyddiannau a'r methiannau.

Gall menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru fod yn falch iawn o'r record hwn, hebddynt byddai natur llywodraeth Cymru yn wahanol iawn.

Publication Date

ISBN

13 June 2024

9781916821033

bottom of page