Back to Top

Great writing, great stories, great women

I Awduron

Cenhadaeth Honno yw cyhoeddi awduron benywaidd o Gymru – at ddibenion cyflwyno i Honno mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn fenyw a anwyd yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru ar adeg ei chyflwyno. Mae Honno hefyd yn cyhoeddi teitlau o ddiddordeb eithriadol i fenywod yng Nghymru gan awduron nad ydynt efallai’n bodloni’r ddau faen prawf cyntaf h.y. eu bod yn fenywod a’u bod o enedigaeth neu breswylfa Gymreig. Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, gweler y tudalennau perthnasol ar sut i gyflwyno a’n gwasanaethau i awduron.

Os na fyddwch yn bodloni’r meini prawf uchod ond yr hoffech gael eich cyhoeddi yng Nghymru mae gan Gyngor Llyfrau Cymru restr lawn o fanylion cyswllt tai cyhoeddi Yng Nghymru yma http://www.wbti.org.uk/

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.