Theatr Y Gymraes

Byth Rhy Hwyr, Mefus, Mab

By Sera Moore Williams

"Dyma gyfraniad amhrisiadwy i’n dealltwriaeth o hanes y theatr yng Nghymru. Yn ogystal â chyhoeddi tair drama, sy’n ddigwyddiad prin yn y Gymru sydd ohoni, mae’r dadansoddiad o’r broses o greu, ac o ddatblygiad artistig Sera Moore Williams, yn ddifyr tu hwnt. Clywn lais benywaidd heriol a chyffrous yn glir a chadarn yn y gyfrol hon. Diolch i Honno am ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol." Sharon Morgan, actores a dramodydd; enillydd gwobr BAFTA Cymru 1998, 2008 a 2011.

Featured, Llyfrau Cymraeg / Welsh Titles, Plays

£10.99


 

Yn ôl ysgolheigion ffeministaidd mae tystiolaeth bendant ynglŷn â’r ffordd y mae cyfraniad menywod i ddrama, theatr a pherfformiad yn aml iawn yn cael ei hepgor, ei ‘ysgrifennu allan’, ei osod ar yr ymylon yn ddiwylliannol a’i wneud yn anweledig. Ac mae’n ffaith nad oes fawr o astudiaeth o hanes y theatr yng Nghymru sydd naill ai’n cydnabod neu’n cynrychioli gwaith ysgrifennu menywod ar gyfer y theatr Gymraeg. Yn y cyd-destun hwn, mae’r gyfrol arloesol hon yn ymdrech i lenwi’r bylchau a chyfoethogi’r hanes trwy ddogfennu rhai o destunau cwmni theatr Y Gymraes sydd heb eu cyhoeddi, eu gosod yn fras yng nghyd-destun theatr yng Nghymru yn y 1990au, ac ystyried hefyd rai ymatebion i’r gwaith. Yn anorfod ac yn anad dim mae’r testunau a’r cyd-destun a roddir iddynt yn cyfeirio at y profiad diwylliannol o fod yn fenyw ac yn Gymraes.

Mae Dr Sera Moore Williams wedi bod yn creu theatr fel perfformwraig a dramodydd/gyfarwyddwr ers oddeutu 40 mlynedd; bellach mae hi’n Uwch Ddarlithydd Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru.Foreword:
ISBN: 9781912905317
Language: Welsh
Categories: Featured, Llyfrau Cymraeg / Welsh Titles, Plays
First Published by Honno: 19th Tachwedd 2020
You might also like...


Nansi Lovell

£9.99

(Elen Egryn)

£5.95

Sioned
(Winnie Parry)

£6.99

Dringo’r Andes & Gwymon y Môr
(Eluned Morgan)

£5.95