Cerddi Jane Ellis

£7.99

Hon yw’r gyfrol brintiedig gyntaf yn y Gymraeg gan ferch ac mae emyn adnabyddus Jane Ellis, ‘O deued pob Cristion’, yn un o hoff garolau Nadolig y Cymry.

Out of stock

Want a discount? Become a member.

Description

Cerddi Jane Ellis


By Jane Ellis

Edited by Rhiannon IfansClasuron Honno, Llyfrau Cymraeg, Poetry

£7.99


Out of stock

 

Y mae Cerddi Jane Ellis yn garreg filltir bwysig yn hanes llenyddiaeth Gymraeg. Y casgliad hwn o gerddi, a gyhoeddwyd gyntaf yn y Bala yn 1816, yw'r gyfrol brintiedig gyntaf yn y Gymraeg gan ferch. Cyhoeddir testun llawn o'r cerddi yn y golygiad newydd hwn, ynghyd â rhagymadrodd sy'n rhoi Jane Ellis yn ei chyd-destun llenyddol a hanesyddol. Y mae'r cerddi yn taflu goleuni ar sawl pwnc pwysig: y cylch profiad benywaidd, yr emyn yng Nghymru, hynt Methodistiaeth, twf diwydiannaeth, a natur a datblygiad canu menywod yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Bardd a chanddi gysylltiadau â'r Bala ac â'r Wyddgrug oedd Jane Ellis (1779–ar ôl 1841). Y mae swyddogaeth gymdeithasol amlwg i'w cherddi: canodd i'w theulu ac i'w phlant, i'w chymdogion, ac i Fethodistiaid ei hardal, gan gyflawni ei rôl fel mam, ac yn drosiadol fel mam yn Israel.

Cymrawd Dyson ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan yw Dr Rhiannon Ifans. Y mae ganddi ddiddordebau ysgolheigaidd amlochrog: cyhoeddodd ar farddoniaeth a rhyddiaith yr Oesoedd Canol, yr anterliwt, y theatr, carolau plygain, a bywyd gwerin. Y mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau i blant ac yn enillydd Gwobr Tir na n-Og.

Hon yw'r bumed gyfrol yng nghyfres Clasuron Honno, cyfres sy'n cyflwyno gweithiau anghofiedig gan awduresau Cymraeg a Chymreig i gynulleidfa newydd.Foreword: Rhiannon Ifans
ISBN: 9781906784188
Language: Welsh
Categories: Clasuron Honno, Llyfrau Cymraeg, Poetry
First Published by Honno: 19th Awst 2010
You might also like...


Cyfrinachau

£10.99

Theatr Y Gymraes
(Sera Moore Williams)

£10.99

Nansi Lovell

£9.99

(Elen Egryn)

£5.95

Additional information

Weight .194 kg
Dimensions 21.7 × 13.8 × 17 cm