Nansi Lovell

£9.99

Want a discount? Become a member.

Description

Elena Puw Morgan yn ysgrifennu dan yr enw Elena Puw Davies

Mae hon yn nofel unigryw sy’n gofnod o berthynas Elena Puw Morgan â’r Romani Cymreig yng ngogledd Cymru yn ystod hanner gyntaf yr ugeinfed ganrif, a’i diddordeb personol yn eu ffordd o fyw yn amlygu natur eangfrydig a chwilfrydig yr awdur, sy’n ein dwyn yn ôl i gyfnod Abram Wood a’i ddisgynyddion.

Down i adnabod y prif gymeriadau, eu hoffi neu eu casáu neu yn wir eu hofni, wrth i ni ddilyn treialon cynhyrfus Nansi Lovell – helbul ei mam Rebeca, presenoldeb bygythiol ei phrif elyn, Alana Lee ar ei march mawr gwyn, ei phriodas â Madog Wyn, mab y Plas cyfagos, a chymhlethdodau annatrysiadwy’r berthynas rhyngddynt.

Yn ei henaint yn unigedd ei charafán, ar ffurf llythyr hir, mae Nansi Lovell yn adrodd hanes ei bywyd, ac yn ei gyflwyno i’w hwyres hi a Madog , sef Nansi Wyn. Yn anad unrhyw un o’i disgynyddion, mae Nansi Wyn, yn ei barn (nad yw’n gwybod dim am ei gwaed Romani), wedi etifeddu natur fentergar ei nain, a dylanwadau ei magwraeth mewn cartref confensiynol, breintiedig wedi methu a thanseilio ei hysbryd herfeiddiol.

 

Mae’r delweddau o lu o gymeriadau benywaidd dylanwadol, sy’n pontio’r cenedlaethau, o ddiddordeb arbennig i Honno, a’r gobaith yw y bydd yn ysbrydoli ymchwilwyr i astudio o’r newydd gyfraniad Elena Puw Morgan i lenyddiaeth Cymru, yn arbennig i ddatblygiad ysgrifennu gan fenywod.

Hon yw’r nawfed gyfrol yng nghyfres www. honno.co.uk Clasuron Honno, cyfres sy’n cyflwyno
gweithiau anghofiedig gan awduresau Cymraeg a Chymreig i gynulleidfa newydd.

Additional information

Weight .150 kg
Dimensions 18.6 × 12.3 × .1 cm