Back to Top

Great writing, great stories, great women

Cwestiynau

A ydych yn cyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg?

Mae gan Honno dîm o wirfoddolwyr ar y pwyllgor sy’n arbenigo mewn cyhoeddiadau Cymraeg, ac ar hyn o bryd rhoddir blaenoriaeth i ffuglen a llyfrau ffeithiol i oedolion. Mae croeso i awduron anfon eu llawysgrifau atom yn ein swyddfa gan gadw mewn golwg, os gwelwch yn dda, y gallai gymryd peth amser i ymateb gan y bydd pob cais yn cael ei drafod mewn manylder gan bwyllgor a gynhelir yn benodol at y pwrpas hwnnw.

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.