Back to Top

Great writing, great stories, great women

Nansi Lovell

Nansi Lovell

Hunangofiant Hen Sipsi

Edited by Rosanne Reeves

“un o’r nofelau Cymraeg gorau i mi erioed ei darllen!” Siop llyfrau Cymraeg gogledd Cymru

Clasuron Honno, Fiction, Llyfrau Cymraeg / Welsh Titles, Novels

£9.99


 

Elena Puw Morgan yn ysgrifennu dan yr enw Elena Puw Davies

Mae hon yn nofel unigryw sy’n gofnod o berthynas Elena Puw Morgan â’r Romani Cymreig yng ngogledd Cymru yn ystod hanner gyntaf yr ugeinfed ganrif, a’i diddordeb personol yn eu ffordd o fyw yn amlygu natur eangfrydig a chwilfrydig yr awdur, sy’n ein dwyn yn ôl i gyfnod Abram Wood a’i ddisgynyddion.

Down i adnabod y prif gymeriadau, eu hoffi neu eu casáu neu yn wir eu hofni, wrth i ni ddilyn treialon cynhyrfus Nansi Lovell – helbul ei mam Rebeca, presenoldeb bygythiol ei phrif elyn, Alana Lee ar ei march mawr gwyn, ei phriodas â Madog Wyn, mab y Plas cyfagos, a chymhlethdodau annatrysiadwy’r berthynas rhyngddynt.

Yn ei henaint yn unigedd ei charafán, ar ffurf llythyr hir, mae Nansi Lovell yn adrodd hanes ei bywyd, ac yn ei gyflwyno i’w hwyres hi a Madog , sef Nansi Wyn. Yn anad unrhyw un o’i disgynyddion, mae Nansi Wyn, yn ei barn (nad yw’n gwybod dim am ei gwaed Romani), wedi etifeddu natur fentergar ei nain, a dylanwadau ei magwraeth mewn cartref confensiynol, breintiedig wedi methu a thanseilio ei hysbryd herfeiddiol.

 

Mae’r delweddau o lu o gymeriadau benywaidd dylanwadol, sy’n pontio’r cenedlaethau, o ddiddordeb arbennig i Honno, a’r gobaith yw y bydd yn ysbrydoli ymchwilwyr i astudio o’r newydd gyfraniad Elena Puw Morgan i lenyddiaeth Cymru, yn arbennig i ddatblygiad ysgrifennu gan fenywod.

Hon yw’r nawfed gyfrol yng nghyfres www. honno.co.uk Clasuron Honno, cyfres sy’n cyflwyno
gweithiau anghofiedig gan awduresau Cymraeg a Chymreig i gynulleidfa newydd.Foreword: Rhagymadrodd gan Mererid Puw Davies ac Angharad Puw Davies
ISBN: 9781909983915
Language: Welsh
Categories: Clasuron Honno, Fiction, Llyfrau Cymraeg / Welsh Titles, Novels
First Published by Honno: 1st Awst 2018

Contributors: Angharad Puw Davies, Mererid Puw Davies


You might also like...


(Elen Egryn)

£5.95

Sioned
(Winnie Parry)

£6.99

Dringo’r Andes & Gwymon y Môr
(Eluned Morgan)

£5.95

Plant y Gorthrwm
(Gwyneth Vaughan)

£12.99

Coronavirus - we are still taking orders but please allow for extra time for us to process them. With thanks. Honno Dismiss

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.