Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

Clawr/Cover - Plant y Gorthrwm

Catalog
tel|Ffn 01970 623150

Plant y Gorthrwm

Gwyneth Vaughan  Llyfrau i gyd gan Gwyneth Vaughan

Golygydd: Cathryn Charnell-White

£10.99     PRYNU'R LLYFR HWN

Stori genedlaetholgar, wleidyddol yw Plant y Gorthrwm (1908) am yr effeithiau trychinebus ar gymuned fechan yng nghefn gwlad gogledd Cymru yn sgil Etholiad Cyffredinol 1868. Darlunnir un o'r digwyddiadau pwysicaf yn hanes Cymru'r bedwaredd ganrif ar Bymtheg, sef pan feiddiodd tenantiaid bleidleisio dros y Blaid Ryddfrydol yn erbyn cyfarwyddiadau eu tirfeddianwyr Torïaidd: fe'u taflwyd allan o'u cartrefi am eu hyfdra!

Drwy ei delweddau grymus o Anghydffurfwyr plwyf Llangynan, yn arbennig ei chymeriadau benywaidd, dengys Gwyneth Vaughan (1852-1910) wrhydri'r werin, a'r modd y troes eu dioddefaint yn fuddugoliaeth gan sicrhau rhyddid I Gymry'r dyfodol. Crynhoir llawenydd yr awdur a thrigolion Bro Cynan mewn datganiad gorfoleddus, sy'n dwyn i gof ddigwyddiad tebyg ar fore tebyg yng Nghymru'r ugeinfed ganrif. Meddai Gwyneth Vaughan:

O Fae Ceredigion hyd at Glawdd Offa, o lannau Môr y Werydd hyd gwr eithaf Gwyllt Walia, adseiniai buddugoliaeth fel eco trwy ei chreigiau a'i mynyddoedd. Bore gogoneddus oedd hwnnw yn hanes Cymru, a erys yn garreg filltir i'w phlant tra bo Môn a môr o'i deutu.

Rhagarweiniad/Cyflwyniad gan: Rosanne Reeves

ISBN: 9781909983144

Iaith: Cymraeg

Adran: Clasuron Honno  Honno Classics  Cymraeg  

Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Honno yn : Awst 2014Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.