Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch Ô ni

Clawr/Cover - Llon a Lleddf a Stor├Ćau Eraill

Catalog
tel|Ff˘n 01970 623150

Llon a Lleddf a Stor├Ćau Eraill

Sara Maria Saunders (S.M.S.)  Llyfrau i gyd gan Sara Maria Saunders (S.M.S.)

Golygydd: Rosanne Reeves

£8.99     PRYNU'R LLYFR HWN

CURRENTLY BEING REPRINTED

Ceir yma olygiad newydd o detholiad o straeon Sara Maria Saunders (S.M.S.) o'r cyfrolau Llon a Lleddf (1897), Y Diwygiad ym Mhentre Alun (1907), a Llithiau o Bentre Alun (1908). Mae'r straeon yn amlygu dawn dweud S.M.S. a'i diddordeb mewn pobl, a'r 'Ddynes Newydd' yn enwedig. Yn ei dydd, daeth ei chymeriadau hoffus a gwreiddiol yn enwau poblogaidd ar aelwydydd Anghydffurfiol Cymru.

Atgofion yr awdur o'i phlentyndod yn Llangeitho, Ceredigion, yw sail straeon Llon a Lleddf sy'n cyfleu effeithiau diwygiad mawr 1858┬ľ9 ar gymuned ddychmygol Llanestyn. Wedyn symudwn i Bentre Alun, lle try atgofion S.M.S. o'r gorffennol yn ddathliad o'r presennol wrth i Ddiwygiad 1904┬ľ5 gyrraedd 'fel storm o fellt a tharanau' gan ryddhau emosiynau a thafodau'r trigolion a'u helpu, drwy eu crefydd, i oresgyn tlodi a chaledi enbyd.

Rhagarweiniad/Cyflwyniad gan: Rosanne Reeves

ISBN: 9781906784492

Iaith: Cymraeg

Adran: Clasuron Honno  Nofelau  Straeon byrion  Honno Classics  

Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Honno yn : Awst 2012

Cyhoeddiad diweddaraf: 2012-08-02


Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.